BIP

20 lat wymiany polsko-niemieckiej

logo wspolpraca pol niemlogo kolor

W tym roku minęło 20 lat odkąd nawiązaliśmy kontakty z Jörg-Ratgeb-Schule w Stuttgarcie.

Początkowo uczestnikami wymiany młodzieży byli uczniowie XXXII LO. im. Haliny Poświatowskiej, po reformie oświatowej w 1999 roku dołączyli do nich uczniowie Gimnazjum Nr 34 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

20 lat-możemy już mówić o tradycji ...

W tym czasie wspólnie z niemieckimi uczniami i nauczycielami pracowaliśmy nad projektami, zwiedzaliśmy interesujące miejsca w Polsce i w Niemczech, poznawaliśmy nasze miasta partnerskie - Łódź i Stuttgart, wymienialiśmy doświadczenia, szlifowaliśmy nasze umiejętności językowe oraz spędzaliśmy razem czas wolny.

Zasadniczym elementem naszej współpracy była realizacja projektów.

W tym roku spotkaliśmy się w Stuttgarcie, w dniach 15 – 24 września. Wspólną pracę kontynuowaliśmy w Łodzi od 14 do 21 października 2016. W programie wzięło udział łącznie 30 uczniów obu szkół partnerskich oraz 10 nauczycieli.

Tegoroczny-jubileuszowy projekt nosił tytuł: "Chronik des Austausches"/ "Kronika wymiany". Stanowił on przegląd dotychczas zrealizowanych projektów, z których należałoby wymienić najciekawsze:
• Łódź i Stuttgart-oblicza miast,
• Historia Żydów w Łodzi,
• Halina Poświatowska i Jörg Ratgeb- patroni szkół,
• Demokracja w Europie – graffiti na fasadach obu szkół,
• Romeo i Julia- przedstawienie teatralne w trzech językach,
• Sequenca Poema,
• Chopin – świata obywatel,
• Puzzle miejskie,
• Gala sportu.

Dzięki pracy pani Aldony Malinowskiej, doradcy metodycznego nauczycieli muzyki, tegoroczny program zyskał artystyczną oprawę. Retrospekcji prezentującej współpracę naszych szkół i zrealizowane projekty towarzyszyły taniec i muzyka. Do melodii finału IX Symfonii Beethovena uczniowie zaśpiewali po polsku i niemiecku pieśń o historii wymiany, zaprezentowali scenki teatralne oraz tańcem wyrazili swoje emocje.

W auli szkoły można było obejrzeć wystawę przedstawiającą nasze dwudziestoletnie dokonania - projekty, młodzież i nauczycieli podczas pracy oraz sponsorów.
Końcowe przedstawienie zgromadziło liczną publiczność. Na prezentację "Kroniki wymiany" przybyli uczniowie i ich rodzice, nauczyciele realizujący projekty w latach ubiegłych, dyrekcja szkoły. Była okazja do wzruszeń
i wspomnień.

Realizacja wymiany nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego osób
i instytucji.
Wspomagają nas przede wszystkim rodzice uczestników wymiany.

Godny podkreślenia i specjalnych wyrazów wdzięczności jest fakt, że od lat nasze działania wspierają:
• Deutsch-Polnisches-Jugendwerk/Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz
• Urząd Miasta Łodzi.

Bez ich pomocy nasza współpraca byłaby wręcz niemożliwa. Serdecznie dziękujemy!