BIP

Wymiana polsko-niemiecka 2013/2014

Chęć wzięcia udziału w wymianie należy zgłaszać do nauczycieli języka niemieckiego w liceum lub gimnazjum do końca kwietnia 2013r.

Terminy wymiany:
13.09-21.09.2013 - Łódź
18.10-25.10. 2013 - Stuttgart

Tytuł projektu: Przedstawienie teatralno - muzyczne - bajka: "Kot w butach"

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi - Jörg Ratgeb Schule w Stuttgarcie
XXXII LO i Gimnazjum Nr 34

1.Terminy wymiany

13.09-21.09.2013 – Łódź

18.10-25.10. 2013 – Stuttgart

2. Tytuł projektu: Przedstawienie teatralno – muzyczne - bajka: „Kot w butach”

3. Cel programu realizowanego podczas spotkania młodzieży:

 • Nawiązanie znajomości i przyjaźni z młodzieżą niemiecką
 • Poznanie realiów życia codziennego rodzin polskich w Łodzi (młodzież niemiecka)

i Stuttgarcie(młodzież polska)

 • Doskonalenie języka
 • Poznanie Łodzi i okolic oraz Badenii Wirtembergii
 • Wspólna praca nad projektem, udział w przygotowaniu bajki. Grupy teatralne, taneczne, muzyczne i plastyczne.
 • Kształcenie umiejętności pracy w zespole
 • Kształcenie wrażliwości na sztukę
 • Możliwość porozumiewania się w języku niemieckim

4. Metody formy pracy

 • Każdy uczestnik programu gości swojego partnera z Niemiec w domu (noclegi i wyżywienie)
 • W Stuttgarcie uczniowie polscy są przyjmowani przez swoich partnerów w ich rodzinach (nocleg i wyżywienie)
 • Praca w małych grupach polsko – niemieckich
 • Praca w szkole polskiej i niemieckiej
 • Możliwość uczestniczenia w lekcjach w szkole niemieckiej
 • Wycieczka po Łodzi, do Krakowa, Oświęcimia, Wieliczki w Polsce
 • Wycieczka do miast regionu Badenii Wirtembergii w Stuttgarcie
 • Prezentacja pracy nad projektem w Łodzi(I część projektu)
 • Prezentacja wspólnej pracy w Stuttgarcie - podsumowanie pracy nad projektem dla rodziców i zaproszonych gości

5. Koszt udziału w programie:

Ok.400 zł – opłata obejmuje program zarówno w Łodzi jak i w Stuttgarcie.

W Niemczech młodzież otrzymuje bezpłatne bilety na środki komunikacji publicznej w Stuttgarcie.

Chęć wzięcia udziału w wymianie należy zgłaszać do nauczycieli języka niemieckiego w liceum lub gimnazjum do końca kwietnia 2013r.

Przeczytajcie relację dwóch uczestniczek z tegorocznej wymiany: Wymiana 2013

Obejrzyjcie również zdjęcia: Galeria 24