BIP

Wystawa i warsztaty "Kino i teatr pod okupacją"

15 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty inspirowane wystawą stworzoną przez Oddział IPN w Gdańsku : "Kino i teatr pod okupacją. Polskie środowisko filmowe i teatralne w czasie II wojny światowej". Przeprowadził je p. Bartłomiej Kluska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Na zajęcia złożyły się: prelekcja, pokazy fragmentów nagrań filmowych oraz quiz historyczny. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele klas trzecich naszego gimnazjum oraz klas pierwszych i drugich XXXII LO.

Wystawa zaprezentowana w naszej szkole pokazuje początki kina na ziemiach polskich oraz czas II wojny światowej i sytuację, w jakiej znalazły się kino i teatr pod okupacją niemiecką, sowiecką oraz na uchodźstwie. Zajęcia oraz wystawa uświadomiły młodzieży, jaka była skala represji wobec polskich artystów filmowych i scenicznych ze strony obu okupantów. Przykładem tragicznych losów wojennych byli m.in. Hanka Ordonówna i Eugeniusz Bodo.