BIP

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wszystkich kandytatów do odziałów sportowych SP 198 zapraszamy w nastepujących terminach:
 
I TERMIN 22.03.2018 r. (czwartek) w godz. 15.00 – 17.00,
II TERMIN 23.03.2018 r. (piątek) w godz. 15.00 – 17.00,
W BUDYNKU SZKOŁY, ul. CZAJKOWSKIEGO 14.
Test będzie składał się z 5 prób: próba siły nóg (skok w dal z miejsca), próba siły mięśni brzucha (skłon w przód z leżeniem tyłem przez 30 sek., bieg zwinnościowy, próba gibkości (skłon tułowia w przód), próba szybkości (bieg na 30 m)