BIP

Klasa z dodatkowymi zajęciami z j. angielskiego

Serdecznie zapraszamy przyszłych Gimnazjalistów do klasy z językiem angielskim, w której uczniowie będą mogli rozwijać indywidualne uzdolnienia oraz zapoznać się z kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych.

Oferujemy:

  • zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół nauczycieli
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniami
  • przygotowanie do konkursów językowych i innych zgodnie z zainteresowaniami uczniów
  • wymianę polsko – angielską
  • pracę z literaturą angielską
  • zwiększoną liczbę godzin zajęć (dodatkowe zajęcia z j. angielskiego oraz koło kultury anglojęzycznej)
  • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i poszerzających zainteresowania uczniów oraz zajęcia wyrównujące szanse
  • wsparcie pedagoga i psychologa
  • wybór drugiego języka spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego
  • 1 godzinę zajęć w klasie I na pływalni znajdującej się w kompleksie budynków szkolnych

Chęć uczęszczania do tej klasy uczniowie zgłaszają podczas składania dokumentów w szkole.