BIP

Dyrektor szkoły

mgr Aleksandra Bonisławska - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

mgr Ewa Wachowicz - z-ca dyrektora ds. gimnazjum

mgr Aleksandra Opłatowska - z-ca dyrektora ds. liceum

mgr Grażyna Klimczak - z-ca dyrektora ds. dwujęzyczności i sportu