BIP

Biblioteka

W ZSO Nr 1 działa Centrum biblioteczno-multimedialne, z którego korzystają zarówno uczniowie gimnazjum jak i liceum, nauczyciele i pracownicy szkoły. Biblioteka gromadzi różnorodne źródła informacji, głównie lektury szkolne, książki popularno-naukowe z poszczególnych dziedzin wiedzy, literaturę fachową dla nauczycieli, a także dokumenty wypracowane w szkole. Księgozbiór biblioteczny liczy obecnie 20 156 woluminów.

Lokal naszego Centrum stanowią trzy pomieszczenia, dwa z nich to wypożyczalnie książek, a trzecie pomieszczenie to czytelnia, mogąca pomieścić około 20 uczniów. Czytelnia pełni również funkcję Centrum multimedialnego, wyposażonego w 7 stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym. Każdy uczeń może korzystać z komputerów, w celach naukowych.

W Centrum pracuje wykwalifikowana kadra - trzech nauczycieli bibliotekarzy, współpracujących z wychowawcami i pedagogami szkolnymi i stwarzających przyjazny klimat dla czytelników.

Biblioteka pracuje od poniedzałku do piątku w godz. 7.30- 15.00