BIP

Klasa pływacka

Serdecznie zapraszamy przyszłych Gimnazjalistów do klasy sportowej pływackiej, która wpisała się w tradycję naszej szkoły. Współpracujemy z Międzyszkolnym Klubem Sportowym Jedynka oraz czołowymi zawodnikami reprezentacji Polski m.in. Aleksandrą Urbańczyk.

Oferujemy:

  • 16 godzin treningu w tygodniu przez 3 lata, w tym 12 godzin pływania, 4 godziny zajęć ogólnorozwojowych (wszystkie zajęcia odbywają się w kompleksie sportowym naszej szkoły)
  • zajęcia z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą nauczycielską
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniami
  • dostosowanie planu zajęć lekcyjnych do treningów, które odbywają się na pływalni znajdującej się w kompleksie budynków szkolnych
  • przygotowanie uczniów do zawodów na różnych szczeblach
  • wyjazdy uczniów na obozy sportowe
  • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i poszerzających zainteresowania uczniów oraz zajęcia wyrównujące szanse
  • wybór drugiego języka spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego
  • wsparcie pedagoga i psychologa

O przyjęciu do klasy sportowej decyduje test sprawności fizycznej lub rekomendacja klubu sportowego oraz zaświadczenie lekarskie dopuszczające do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ:
I TERMIN 16.05.2016 r. (PONIEDZIAŁEK) w godz. 15.00 – 18.00,
II TERMIN 20.05.2016 r. (PIĄTEK) w godz. 15.00 – 18.00,
W BUDYNKU SZKOŁY, ul. CZAJKOWSKIEGO 14.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej oraz stroju pływackiego.