BIP

Patron

Krzysztof Kamil Baczyński
(1921-1944)

Krzysztof kamil BaczyńskiNie chcieliśmy być bezimienni. Wybór nasz podyktowany był przede wszystkim ciągle żywą obecnością poety w literaturze, jego niezwykłą osobowością twórczą, ogromną wyobraźnią poetycką i głęboką uczciwością, które sytuują go w rzędzie autorytetów literackich i duchowych.

Jego twórczość i postawa życiowa są dowodem na to, że i dzisiaj - w czasach ciągłego wyboru, może być wzorem dla młodych ludzi, nie tylko pisarzy.

W dyskusjach o Baczyńskim młodzież podkreślała niepodważalny patriotyzm tego młodziutkiego, zaledwie 23-letniego w chwili śmierci poety, wychowanego w tradycjach patriotycznych, w szacunku dla heroizmu i honoru. Ów młodziutki chłopiec, zmuszony do tak tragicznie intensywnego życia, w pełni wypowiedział czas i siebie w twórczości, był artystą i człowiekiem o wyjątkowym morale, a taką postawę należy pielęgnować.

O wadze odpowiedzialności, tak niezwykłej u młodego Baczyńskiego, napisał w uzasadnieniu wyboru na patrona jeden z uczniów:

"Okrutna rzeczywistość wojenna postawiła tego młodego chłopaka, rówieśnika mojego brata, wobec konieczności wyboru o wielkim moralnym ciężarze: między piękną, pełną godności, lecz najtrudniejszą postawą walki aż do końca, a postwą ludzi "małych", którzy w ponurych latach wojny i okupacji przyjęli bezpieczną postawę nieangażowania się. Wiem, próbuje zrozumieć, jak mu było trudno. I podziwiam go za ten wybór, za niezwykłą odpowiedzialność, bo na pewno nie marzył on o przeżyciu pasjonującej przygody wojennej. Był młody, ale bardzo dojrzały i konsekwentny. On - osiemnastoletni maturzysta o niemałym poetyckim talencie. Baczyński uczy nas - mądrego, dojrzałego wyboru (...)"

Myślimy, iż to dobry pomysł, by Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1, gdzie patronem liceum jest młoda poetka, Halina Poświatowska, przybył drugi poetycki patron, podobny do niej w swej żarliwości podchodzenia do zjawisk życia.