BIP

Historia szkoły

Reforma edukacji od 1 września 1999 roku wprowadza, między innymi, nowy typ szkół, jakimi są gimnazja. Decyzją Urzędu Miasta Łodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, w skład którego wchodziły dotychczas: XXXII  Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej i Szkoła Podstawowa nr 198 im.  Witolda Kasperskiego - utworzono Publiczne Gimnazjum nr 34

Na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi została powołana mgr Aleksandra Bonisławska, a funkcję zastępcy dyrektora do spraw gimnazjum objęła mgr Anna Sobczak.

28 marca 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej nadano naszemu gimnazjum imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a 14 czerwca 2002 r. odbyła się w szkole wielka uroczystość z tej okazji.

Od dnia 1 stycznia 2003 r. stanowisko dyrektora do spraw gimnazjum objął mgr Maciej Mamiński, a od 1 września 2014 r. funkcję tę pełni mgr Ewa Wachowicz.