BIP

Składanie dokumentów

UWAGA! Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I Gimnazjum nr 34

Dyrekcja informuje o terminach dostarczenia do szkoły następujących dokumentów:

1. Oryginału świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
2. Kserokopii zaświadczenia o wynikach egzaminu
3. Karty zdrowia
4. Kserokopii aktu urodzenia

w dniach:

30.06.2014 r, PONIEDZIAŁEK, godz. 10.00 - 14.00

01.07.2014 r. WTOREK, godz. 15.00-17.00

02.07.2014 r. ŚRODA, godz. 10.00-12.00

Przyjmowanie dokumentów bedzie się odbywać w sali nr 18.

4 lipca 2014 r. zostaną wywieszone listy uczniów przyjętych do Gimnazjum nr 34 i listy nieprzyjętych.

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ODBĘDZIE SIĘ 04.07.2014 r. (piątek) GODZ. 17.00

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami (kolejne pozycje menu Nabór 2014), w których zawarte są wyczerpujące informacje dotyczące naboru kandydatów do klas pierwszych naszego Gimnazjum Nr 34.