BIP

Koło Caritas

Witamy serdecznie. Jesteśmy przedstawicielami Szkolnego Koła Caritas i chciałybyśmy Wam przybliżyć co nieco na ten temat...ale zacznijmy może od tego czym jest wolontariat?

Co to jest wolontariat:
Według powszechnie przyjmowanej definicji wolontariat to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”. Jest ruchem społecznym angażującym ludzi w dobrowolną i bezinteresowną służbę innym bez względu na ich rasę, płeć, wyznawane poglądy religijne i polityczne. Wolontariusze w swych działaniach kierują się pragnieniem pomagania innym wypływającym z ich przekonań światopoglądowych, etycznych bądź religijnych.

Bo wolontariat to:
Odkrywanie poczucia sensu pomagania innym
Rozwijanie posiadanych umiejętności
Odkrywanie nowych talentów
Uzyskanie poczucia satysfakcji
Ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu
Pojawienie się w CV własnej pozycji: „byłem wolontariuszem”

A teraz kilka słów na temat samego Caritasu:
Tak więc nasze Szkolne Koło Caritas (SKC)  im. bł. Matki Teresy z Kalkuty działa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi od lutego 2006 r. do chwili obecnej. Wolontariuszami SKC są uczniowie gimnazjum i liceum, opiekunami: Wiesława Bednarska - katechetka z gimnazjum i Iwona Zapałowska - katechetka z liceum.

Czym jest Caritas?
„Dziś Caritas jest postrzegana w Polsce jako nowoczesna, duża, reagująca szybko, budząca zaufanie i przyjazna człowiekowi organizacja charytatywna Kościoła katolickiego. Caritas pomaga cierpiącemu człowiekowi i aktywizuje osoby dotąd niezaangażowane w tę działalność. Realizuje tym samym w sposób konkretny i praktyczny nakaz Chrystusowy miłości bliźniego”

Cel, zadania, środki
Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka.
Są to w szczególności:
Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy
Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanej pomocy
Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas
Rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym.